달밤 - 윤오영

                달밤 - 윤오영

                                                           달밤 - TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ 윤오영  TRONG "꽃감과 수필"
 ẢNH : SÁCH VUI HỌC TIẾNG HÀN VỚI CHÂU THÙY TRANG

내가 잠시 낙향해서 있었을 때 일.
어느 날 밤이었다. 달이 몹시 밝았다. 서울서 이사 온 웃마을 김군을 찾아갔다.
대문은 깊이 잠겨 있고 주위는 고요했다. 나는 밖에서 혼자 머뭇거리다 대문을 흔들지 않고
그대로 돌아섰다.
맞은편 집 사랑 툇마루엔 웬 노인이 한 분 책상다리를 하고 앉아서 달을 보고 있었다.
나는 걸음을 그리로 옮겼다. 그는 내가 가까이 가도 별 관심을 보이지 아니했다.
"좀 쉬어 가겠습니다." 하며 걸터앉았다. 그는 이웃 사람이 아닌 것을 알자.
"아랫마을서 오셨소?" 하고 물었다.
"네, 달이 하도 밝기에....."
"음! 참 밝소."
허연 수염을 쓰다듬었다. 두 사람은 각각 말이 없었다. 푸른 하늘은 먼 마을에 덮여 있고,
뜰은 달빛에 젖어 있었다. 노인은 방에서 상을 들고 나왔다. 소반에는 무청김치 한 그릇,
막걸리 두 사발이 놓여 있었다.
"마침 잘 됐소. 농주 두 사발이 남았더니..." 하고 권하며, 스스로 한 사발을 쭉 들이켰다.
나는 그런 큰 사발의 술을 먹어 본 적은 일찍이 없었지만, 그 노인이 마시는 바람에
따라 마셔버렸다. 이윽고,
"살펴 가우."
하는 노인의 인사를 들으며 내려왔다. 얼마쯤 내려오다 돌아보니
 노인은 그대로 앉아 있었다.

Đêm trăng
Chuyện đã diễn ra lúc tôi chuyển về quê sống trong 1 thời gian ngắn.
Vào một đêm nọ, trong ánh trăng sáng rực .Tôi đi tìm anh Kim ở làng trên đã chuyển đến từ Seoul.
Xung quanh tỉnh lặng với cánh cửa cổng bị khóa chặt . Tôi lang thang bên ngòai một mình không đụng đến cánh cửa và như thế tôi lặng lẽ quay trở về.
Ngồi tréo chân trên thềm sàn nhà đối diện , có một Ông Lão đang đang ngắm trăng sáng.
Tôi bước đến đó, đến gần Ông mà hình như Ông không nghe thấy gì .
Ngồi bẹp xuống và Tôi khẽ nói : “ Con xin ngồi nghỉ chút ạ”.
Ông lão biết tôi không phải là láng giềng , nên liền hỏi:
“ Cậu từ làng dưới đến à?”
“Vâng ạ, Trăng sáng quá…”
Ông lão vuốt hàm râu bạc trắng và nói “uh! Sáng thật đấy”.
Hai người không ai nói thêm lời nào.
Bầu trời trong xanh che phủ cả ngôi làng xa, và khu vườn bị ẩm ướt dưới ánh trăng.
Ông lão bước vô phòng và rồi từ phía trong phòng của Ông Lão phát ra tiếng cửa , một lát sau cũng lại tiếng cửa kêu ấy, Ông lão từ trong phòng đi ra và trên tay bưng bàn ăn .
Trên bàn ăn nhỏ xíu ấy có sẳn nào là 1 bát kimchi củ cải này, và nào là 2 bát rượu nếp này.
Ông mời và nói : "Thật là đúng lúc, vừa dư được hai bát rượu..”, xong Ông tự uống một hơi cạn bát rượu một mình . Tuy rằng Tôi chưa một lần uống bát rượu to như thế nhưng vì Ông lão uống nên tôi cũng uống theo .

Một lát sau.
Tôi ra về và nhận lời chào của Ông Lão “Về cẩn thận đấy”.
Đi được một lúc, tôi quay lại nhìn thì thấy ông Lão vẫn còn ngồi đấy một mình.


XEM VIDETẠI ĐÂY
Trích : Sách vui học tiếng Hàn với Châu Thùy Trang
Từ vựng
낙향하다 chuyển về quê, về quê sống. 몹시 rất, quá
밝다: sáng, rõ
이사오다: chuyển đến 찾아가다: đi tìm, tìm đến, viếng thăm
대문: cổng chính. 깊이 잠겨 있다: khóa chặt 주위는 고요하다: xung quanh tình lặng. 머뭇거리다 phân vân, lưỡng lự 대문을 흔들지 않다: không đụng đến cánh cửa.
툇마루 sàn nhà 수염을 쓰다듬다 vuốt hàm râu 걸터앉다 ngồi bẹp 젖다 ướt 상을 들고 나왔다. bưng bàn đi ra 그대로 앉아 있었다 ngồi yên như thế

Ngữ Pháp
ĐỘNG TỪ (으)ㄴ 적이 없다/있다
☞ chưa từng, chưa bao giờ/ đã từng (làm gì). ☞ = “(으)ㄴ 일이 있다” 저는 길에 쓰레기를 버린 적이 없습니다.(버리다) Tôi chưa từng vứt rác trên đường bao giờ 저는 한번도 술을 마신 적이 없어요. (마시다) Tôi chưa uống rượu một lần nào cả 한국음식을 먹어 본 적이 있으세요? (먹어 보다) Anh đã từng ăn thử thức ăn Hàn Quốc chưa ạ? 네, 먹어 본 적이 있어요. (먹어 보다) Dạ rồi, tôi đã từng thử món Hàn. 저는 한국에 가 본 적이 없었어요. (가 보다) Tôi chưa bao giờ đến Hàn Quốc cả

   
 VIDEO DẠY NGỮ PHÁP 


         
Vui Học Tiếng Hàn