Trả lời thắc mắc số 2
Hỏi : 
Em chào cô ạ. em có thể hỏi cô một vấn đề được k ạ? em học ngữ pháp thì thấy hiện tại tiếp diễn thì dùng với ngữ pháp 고 있다, 는 중이다. nhưng e xem phim thì thấy người ta thường hỏi "đang làm gì đấy" thì lại thường nói là "뭐 하는 거야" chứ không dùng hai cấu trúc trên ạ, 
hoặc như nói cái gì đó thì kết thúc câu thường là 게 ví dụ như là 부탁할게 ạ.
em không hiểu cho lắm nên cô có thể giải thích cho em với được không ạ.
Em cảm ơn cô ạ.


Trả lời
delete
Ngữ pháp ở thì hiện tại tiếp diễn.
1. V + 고 있다 đang
2. V + 는 중이다 đang
3. V + 는 거예요/는 거야 (cách nói ngang hang)
 
Có 2 Nghĩa: 
- Đang
- Là cái  : V + 는 거/는 것 = N , 예요/이에요/(이)야 
Trong 3 cấu trúc này ngữ pháp thứ 3 được nhấn mạnh ý của người nói. Biểu hiện sự nhấn mạnh bạn nhé
🌹 Câu hỏi thứ 2 
Ngữ pháp V +(으)ㄹ게(요)
Thể hiện 1 sự hứa hẹn, ý Chí sẽ làm gì đó.

Vd: 난 밥 먹을게 Tôi ăn cơm đây
제가 설거지할게요 Để con rửa chén ạ
난 학교에 갈게 Tới đi học đây.