Chủ đề : Thời tiếtGiao tiếp Tiếng Việt 

1. Thời tiết hôm nay thế nào ?오늘 날씨가 어때요?
2. Hôm nay trời nóng lắm.
오늘 날씨가 더워요.
3. Hôm nay trời lạnh  lắm.
오늘 날씨가 __________
4. Hôm nay trời âm u.
오늘 날씨가 ____________
5. Hôm nay trời mát lắm
오늘 날씨가  _________ 
6. Hôm nay trời sương
오늘 안개가 껴요
7. Hôm nay trời gió thổi
오늘 바람이  _________ 
8. Hôm nay trời tuyết rơi
오늘 눈이_________ 
9. Ở miền Bắc 4 mùa.
    Mùa xuân , mùa (hạ),  mùa thu mùa đông
북부지역에서 4계절이 있다. ,여름,가을,겨울.
10. Ở miền Nam 2 mùa. Mùa mưa mùa khô.
남부지역에서 2 계절이 있다
11. Ở Hàn quốc, một năm mấy mùa ?
  • Mấy mùa : 몇 계절

12. Bạn thích nhất mùa nào ?
  • Mùa nào : 어느 계절

13. Bây giờ mùa ?
  • Mùa : 무슨 계


Mùa xuân    
Mùa /hạ    여름
Mùa thu      가을
Mùa đông   겨울 
Mùa mưa    우기
Mùa khô      건기Châu Thùy Trang