Tìm hiểu về sự khác biệt giữa "못" và " ㄹ 수 없다"
Xin chào tất cả các bạn thân mến
Sau khi tìm hiểu về sự khác biệt giữa "" và " 없다"

Thì mình tìm được câu trả lời như sau :

1. ~() 없다

 • 저는 기다릴 없습니다.
  Tôi không thể chờ đợi
 • 나는 그것을 믿을 없어.
  Tôi không thể tin điều đó
 • 나는 너를 이해할 수가 없어.
  Tôi không thể hiểu nó
 • 나는 이상 참을 수가 없어.
  Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa
 • 김치는 너무 매워서 먹을 수가 없어요.
   Kim chi cay quá nên tôi không thể ăn được
 • 글씨가 너무 작아서 읽을 없어요.
  Chữ nhỏ quá nên tôi không thể đọc được
 • 너무 바빠서 전화를 받을 수가 없었어.
  Qua bận nên tôi không thể nhận điện thoại2. ~ 하다

 • 목이 아파서 말하지 못해요.
  Vì đau cổ nên tôi không thể nói
 • 제가 오늘은 학교에 가지 못해요. Hôm nay tôi không thể đi học
 • 저는 감기에 결려서 밖에 나가지 못해요. Vì bị cảm nên tôi không thể ra khỏi nhà
 • 저는 한글을 몰라서 이것을 읽지 못해요.
  Vì không biết chữ Hàn nên tôi không thể đọc được cái đó.
 • 옷은 작아서 입지 못해.
  Cái áo này nhỏ quá nên tôi không thể mặc được
 • 바빠서 전화를 받지 못했어.
  Vì bận nên không thể bắt máy
Hai ngữ pháp này được dùng giống nhau :


목이 아파서 말하지 못해요 = 목이 아파서 말을 수가 없어요
제가 오늘은 학교에 가지 못해요 = 제가 오늘은 학교에 수가 없어요
저는 감기에 걸려서 밖에 나가지 못해요 = 저는 감기에 걸려서 밖에 나갈 수가 없어요


3. 차이점

Về sự khác biệt thì rất khó để phân biệt.
Nhưng theo 국립국어원 có giải thích :

+ '
' 일반적으로 능력이 없음을 나타내고
+ '- 없다' 의도가 없음을 나타내지만 능력이나 의도와 관계없이 상황이 그러하지 않음을 나타낼 수도 있습니다.

=> Khác nhau :
1. : không có khả năng làm
2. 없다 : không có ý đồ , ý định làm

Cả hai có thể xảy ra tình huống khác không liên quan đến "năng lực" hay "ý định"

Tóm lại 2 cấu trúc này đa số có thể dùng giống nhau

nguồn https://www.korean.go.kr/front/onlineQna/onlineQnaView.do;front=9581954C7C3A9E028A779C657C4C10A7?mn_id=61&qna_seq=1487&pageIndex=10966