A / V – 다는 N, N (이)라는 N

Học ngữ pháp tiếng Hàn
Chắc hẳn khi giao tiếp hay đọc một văn bản nào đó bạn thường hay gặp cấu trúc ngữ pháp này. Mình xin phép được chia sẻ để chúng ta cùng làm quen nhé.

A / V – 다는 N, N (이)라는 N

=> Đây là dạng câu rút gọn của câu dẫn dụng gián tiếp A/V - 다고 하다 + Định ngữ 는 + N 
이 영화 내용이 재미있다는 이야기를 들었어요.
Tôi đã nghe nói nội dung bộ phim này thú vị . 

저도 간다는 메시지를 남겼어요. 
Tôi cũng đã để lại tin nhắn là tôi đi. 

한국어를 공부한다는 내용이에요.
Đây là nội dung nói là (ai đó) học tiếng Hàn. 

혼자 외국어를 공부하기 어렵다는 생각이 들어요.
Tôi cảm thấy việc học ngoại ngữ một mình là khó. 

말하기 대회에서 일등을 하면 상금 백만 원이라는 걸 나만 모르고 있었네요.
Thì ra chỉ có một mình tớ là không biết nếu được hạng nhất trong cuộc thi nói là nhận tiền thưởng 1 triệu won