Nói tiếng Hàn quá dễ : Bài 1 _ Châu Thùy Trang


Học Tiếng Hàn Giao Tiếp qua Video với Châu Thùy Trang 


                   Bài 1 : 일상 생활
Từ vựng :

1. Đánh răng        이를 닦다 / 양치질하다
2. Rửa mặt         얼굴을 씻다 / 세수하다
3. Chải đầu       머리를 빗다
4. Cạo râu           수염을 깎다/ 면도하다
5. Dọn dẹp, sắp xếp     정돈하다
    Dọn giường    침대를 정돈하다
  

Xem video bài giảng tại đây 
Châu Thùy Trang