FIRE 불타오르다 lửa bừng cháy MV] BTS(방탄소년단)


불타오르네   (불타오르다 lửa bừng cháy)

Fire
Fire
Fire
Fire

When I wake up in my room 난 뭣도 없지 (=나는 무엇도 없지 Tôi không có gì)

해가 지고 난 후 비틀대며 걷지 (해가 지다 mặt trời lặn, 비틀대며 걷다 đi lảo đảo)

다 만신창이로 취했어 취했어 (만신창이 bừa bộn, thương tích đầy mình, 취하다 say) 

막 욕해 길에서 길에서 (욕하다 chửi, 길에서 trên đường)

나 맛이 갔지 미친놈 같지 
(맛이 갔다 = 사람이 정상을 잃어 제정신이 아닌 듯하다 : tâm trí không được bình thường, không còn tỉnh táo,  미친놈 같다 như thằng điêng)

다 엉망진창, livin' like 삐-이- (엉망진창 bừa bãi)

니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야 (니 멋대로 살아 mi hãy sống theo ý mình đi)
애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아 (애쓰지 말아 đừng cố sức nữa) 
Errbody say La la la la la (La la la la la)
Say La la la la la (La la la la la)
손을 들어 소리질러 Burn it up (소리지르다 hét to lên)
불타오르네 (lửa bừng cháy)

싹 다 불태워라 Bow wow wow (hãy đốt cháy hết sạch đi)
싹 다 불태워라 Bow wow wow (hãy đốt cháy hết sạch đi)

Hey, burn it up ( hãy đốt lửa lên)
전부 다 태울 것 같이 (như đốt cháy hết tất cả)
Hey, turn it up
새벽이 다 갈 때까지 (đến khi trời sáng)
그냥 살아도 돼 우린 젊기에 ( vì chúng ta còn trẻ, cứ sống như vậy cũng được)
그 말하는 넌 뭔 수저길래 (mi nói thế, mi là loại đũa muỗng gì cơ chứ)
[*수저 ở đây là đũa muỗng được dùng để phân biệt gia thế, 금수저 là xuất thân từ gia đình giàu có, 흙수저 là xuất thân từ gia đình nghèo])

수저수저 거려 난 사람인데 (cứ đũa muỗng đũa muỗng ta là người mà)
(So what~)

니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야 ( mi hãy sống theo ý mình đi , dẫu sao cũng là của mi)
애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아 (đừng cố sức nữa, thua cũng chẳng sao)
Errbody say La la la la la (La la la la la)
Say La la la la la (La la la la la)
손을 들어 소리질러 Burn it up (nhấc tay lên và hét lớn)
불타오르네 (lửa bừng cháy)

싹 다 불태워라 Bow wow wow (hãy đốt cháy hết sạch đi)
싹 다 불태워라 Bow wow wow(hãy đốt cháy hết sạch đi)

(Fire) 겁 많은 자여 여기로 (겁 많은 자 người nhút nhát, 여기로 hãy đến đây)
(Fire) 괴로운 자여 여기로 (괴로운 자 người đau khổ)
(Fire) 맨주먹을 들고 All night long (맨주먹 cú đấm tay không, 들다 nhấc, nâng)
(Fire) 진군하는 발걸음으로 (진군하다 tiến quân, 발걸음 bước chân)
(Fire) 뛰어봐 미쳐버려 다 ( 뛰다 chạy , 미쳐버리다 điên mất)

싹 다 불태워라 Bow wow wow(hãy đốt cháy hết sạch đi)
싹 다 불태워라 Bow wow wow(hãy đốt cháy hết sạch đi)

Fire 
Fire 
싹 다 불태워라 Bow wow wow(hãy đốt cháy hết sạch đi)

Fire 
Fire 
싹 다 불태워라 Bow wow wow(hãy đốt cháy hết sạch đi)

용서해줄게 (ta sẽ tha thứ cho mi)