대학원 1학기 - 한국언어 문화

Bài Giảng Ghi Âm _ Học Kỳ 1 Bài 1 :  화용론 박영환 교수님 Bài 2 :  화용론 박영환 교수님 Bài 3 :  화용론 박영환 교수님 Bài 4 :  화용론 박영환 교수님 Bài 5 :  화용론 강정희 교수님...

파생어 - 접두사,접두어 Từ phái sinh - Tiếp từ

파생어 - 접두사,접두어 Từ phái sinh - Tiếp từ   1.햇 - : Đầu vụ, đầu mùa, cái đầu tiên 햇 과일: Hoa quả đầu vụ 햇 사과: Táo đầu mùa 햇 것: ...

[Góc học từ vựng] 떨어트리다 / 흉내를 내다 /파안대소하다

Từ vựng : 1. 떨어트리다 : làm rơi , đánh rơi 2. 흉내를 내다 : bắt chước. 3. 파안대소하다 : cười sung sướng 연필을 떨어트리다. Làm rơi bút chì 접시를 떨어트리다. Làm ...

A / V – 다는 N, N (이)라는 N

Học ngữ pháp tiếng Hàn Chắc hẳn khi giao tiếp hay đọc một văn bản nào đó bạn thường hay gặp cấu trúc ngữ pháp này. Mình xin phép đư...

Tìm hiểu về sự khác biệt giữa "못" và " ㄹ 수 없다"

Xin chào tất cả các bạn thân mến Sau khi tìm hiểu về sự khác biệt giữa " 못 " và " ㄹ 수 없다 " Thì ...