FIRE 불타오르다 lửa bừng cháy MV] BTS(방탄소년단)

불타오르네   (불타오르다  lửa bừng cháy) Fire Fire Fire Fire When I wake up in my room 난 뭣도 없지 (=나는 무엇도 없지 Tôi không có gì ) 해가 ...

Nói tiếng Hàn quá dễ : Bài 1 _ Châu Thùy Trang

Học Tiếng Hàn Giao Tiếp qua Video với Châu Thùy Trang                     Bài 1 : 일상 생활 Từ vựng : 1. Đánh răng        이를 닦다 /...

[Góc học tiếng hàn qua tin tức] 부정행위 만연한 베트남 현지 '한국어능력시험'

[Góc học tiếng hàn qua tin tức] 부정행위 만연한 베트남 현지 '한국어능력시험' Kỳ thi năng lực tiếng Hàn ở Việt Nam lan tràn hành vi gian l...

대학원 2 학기 - 한국언어 문화

한국문화교육론  아직 많이 부족한 것 같지만 다음에 더 잘 할 수 있도록 노력할 겁니다. 무엇보다 제일 중요한 건 자신감이지요? 한국 음식 문화   제가 처음 한국에 와서 한국문화를 접근할 때 무척 당...

대학원 1학기 - 한국언어 문화

Bài Giảng Ghi Âm _ Học Kỳ 1 Bài 1 :  화용론 박영환 교수님 Bài 2 :  화용론 박영환 교수님 Bài 3 :  화용론 박영환 교수님 Bài 4 :  화용론 박영환 교수님 Bài 5 :  화용론 강정희 교수님...